SELECT MENU

pin 337 dành cho tai nghe hạt đậu

Pin 337 Dùng Cho Tai Nghe Siêu Nhỏ Hạt Đậu, Đồng Hồ

Pin 337 là loại pin sử dụng cho các dòng tai nghe siêu nhỏ hạt đậu loại nhỏ kích thước 4mm. Dòng tai nghe hạt đậu này đã xuất hiện cách đây...

Xem thêm